เพลิงไหม้โรงเก็บฟางข้าว ควันโขมง หน้าแล้งไหม้บ่อย

You may also like...