Category: ประชาสัมพันธ์

สถาบันพระปกเกล้า จับมือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นำนักศึกษา ปสม.รุ่น 1 ลงพื้นที่มหาชัย ฟังเสียงและศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว

สถาบันพระปกเกล้า จับมือ คณะกรรมการ...