Category: ข่าวท้องถิ่น

หมอเท้าไฟ..! ทีมแพทย์แผนไทยจิตอาสาได้ออกหน่วยบริการ “ฟรี” ปวดข้อ ปวดกระดูก อัมพฤกษ์อัมพาต กระดูกทับเส้น (คลิป)

หมอเท้าไฟ..! ทีมแพทย์แผนไทยจิตอาสา...