เข้มตั้งด่านสกัดจับยาเสพติดตรวจปัสสาวะ และเด็กแว้น เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

You may also like...