อุทาหรณ์..!! เปิดแก๊สต้มข้าวทิ้งไว้จนลืม กลับบ้านมาอีกที ไฟไหม้วอด (คลิป)

You may also like...