ไฟไหม้ป่าวอดกว่า 100 ไร่ เร่งระดมรถน้ำเข้าไปดับไฟไหม้ป่าอย่างทุลักทุเล (คลิป)

You may also like...