กาชาดสุรินทร์ มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

You may also like...