fbpx

ชาวนายิ้มแก้มปริ..!! รัฐบาลช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว ไร่ละ 1,500 บาท ให้กับชาวนากว่า 4 ล้านครัวเรือน ทั่วประเทศ

You may also like...