กองทัพไทย สนับสนุนภารกิจ UNMISS ส่งกำลังยุทโธปกรณ์ฟื้นฟูเซาท์ซูดาน

You may also like...