ทำหนังสือผ่านแดน (Border Pass) ที่ ป้องกันจังหวัดใช้ได้ถึง2ปี ค่าธรรมเนียมเพียง 200 บาท

You may also like...