กำจัดให้สิ้นซาก!!ตำบลสนมเร่งกำจัดผักตบชวา ในคลองเพื่อให้น้ำไหลสะดวกช่วงฤดูฝน

You may also like...