สุรินทร์ – เร่งติดตั้งป้ายเตือนในการลงเล่นน้ำฝายน้ำล้นในฤดูน้ำหลาก จุดเสี่ยงอันตราย (คลิป)

You may also like...